Předpis 119/1948 Sb.

Citace119/1948 Sb.
NázevZákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
Částka47 (3. 6. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1169 Vládní návrh zákona o státní organisaci zahraničního obch...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
113/1945novelizujeDekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu 
170/1947rušíVládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem 
Derogace pasivní
86/1950novelizujeTrestní zákon1
88/1950novelizujeTrestní zákon správní2
37/1952novelizujeVládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových 
85/1953novelizujeNařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 
11/1959novelizujeVládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely 
42/1980novelizujeZákon o hospodářských stycích se zahraničím3


ISP (příhlásit)