Předpis 109/1998 Sb.

Citace109/1998 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
Částka38 (28. 5. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
22/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 


ISP (příhlásit)