Předpis 109/1969 Sb.

Citace109/1969 Sb.
NázevVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Částka36 (6. 10. 1969)
Účinnostod 6. 10. 1969, zrušeno dnem 1. 4. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
119/1961novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 
Derogace pasivní
135/1978rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra,kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 


ISP (příhlásit)