Předpis 109/1967 Sb.

Citace109/1967 Sb.
NázevUsnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
Částka41 (11. 12. 1967)
Účinnostod 26. 12. 1967, zrušeno dnem 1. 1. 1983

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
137/1982rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 


ISP (příhlásit)