Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
38Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi
39Novela z. - trestní zákoník
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
69Novela z. o majetku České republiky
72Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
73Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
85Novela z. o nemocenském pojištění
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
157Novela z. o vnitrozemské plavbě
164Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017
170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací
173Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
179N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
195Novela z. o vnitrozemské plavbě
200Novela z. o prodejní době
203Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
205Novela z. o evidenci tržeb
206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
207Novela z. o obchodních korporacích
214Novela z. - trestní zákoník
220Vl.n.z. - nominační zákon
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
241Novela z. o podpoře sportu
247Novela z. - živnostenský zákon
256Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
267Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
273Novela z. o obcích
278Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
286Novela z. o místních poplatcích
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
299Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže
309Novela z. - školský zákon
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
333Novela z. o nemocenském pojištění
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu


ISP (příhlásit)