Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
51Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
71Novela z. - insolvenční zákon
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
79Novela z. - trestní zákoník
89Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
93Novela z. o dluhopisech
99Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
105Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
120Novela z. o důchodovém pojištění
130Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
132Novela z. o státní službě
137Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
140Novela z. o dani z přidané hodnoty
157Novela z. o vnitrozemské plavbě
168Novela z. o ochranných známkách
170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací


ISP (příhlásit)