Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
12Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
13Novela z. o ochraně ovzduší
32Novela z. o daních z příjmů
33Novela z. o střetu zájmů
45Novela z. - vodní zákon
46Novela z. o ČNB
47Novela z. - daňový řád
48Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
49Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
51Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
61Novela z. - školský zákon
76Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
79Novela z. - trestní zákoník
91Novela z. - zákoník práce
93Novela z. o dluhopisech
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů


ISP (příhlásit)