Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
428Novela z. - trestní zákoník
435N.z. o Národním parku Šumava
577Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
595Novela z. o finanční kontrole
648N.z.o bezp.pohyb.při lyž.,snowboard. a jízdě na jízdním kole
661Vl. n. ústavního zákona o celostátním referendu
668Novela ústav. z. - Ústava České republiky
676Novela z. o stavebním spoření
704Novela z. o válečných veteránech
712Novela z. o elektronických komunikacích
737Novela z. o místních poplatcích
761Novela z. o regulaci reklamy
821Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpovědnosti
853Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích
914Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
934Novela z. o majetku České republiky
989Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti
991Novela z. o evidenci obyvatel
999Vl.n.z. o Národním parku Šumava
1004Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva
1051Novela z. o vojácích z povolání


ISP (příhlásit)