Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

ČísloPředkladatelDokumentPředloženo
3310Olga Richterová15534-23388.docx (14 KB)10.09.2019


ISP (příhlásit)