Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
71Novela z. - insolvenční zákon
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
79Novela z. - trestní zákoník
89Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
93Novela z. o dluhopisech
99Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
105Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
109Novela z. - zákoník práce
111N.z. o celostátním referendu
115Novela z. - školský zákon
126N.z. o zálohovaném výživném
130Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
132Novela z. o státní službě
137Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
140Novela z. o dani z přidané hodnoty
157Novela z. o vnitrozemské plavbě
160Novela z. o sociálních službách
164Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017
167Novela z. o platu představitelů státní moci
168Novela z. o ochranných známkách
170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací
188Novela z. o směnárenské činnosti
199Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
200Novela z. o prodejní době
203Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
205Novela z. o evidenci tržeb
286Novela z. o místních poplatcích


ISP (příhlásit)