Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
115N.z. o regulaci prostituce
144Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi
164Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí
202Novela z. o pozemních komunikacích
403Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR
408Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
495Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti
647Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
820N. z. o důstojné smrti
847Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot
855Novela z. o zpravodajských službách ČR
903Novela z. - zákoník práce
920Novela z. - občanský zákoník
924Novela z. o ochraně ovzduší
930Novela z. - vodní zákon
931Novela z. o Vojenském zpravodajství
948Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
1003Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí
1009Novela z. o České národní bance
1020Novela z. o zdravotnických prostředcích
1059Vl.n.z. o platebním styku
1060Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku
1061Novela z. o bankách
1071Novela z. o rozpočtových pravidlech
1072Novela z. o zaměstnanosti
1081Novela z. o sociálních službách
1089Novela z. o HK ČR a AK ČR


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)