Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
13Novela z. o ochraně ovzduší
32Novela z. o daních z příjmů
48Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
49Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
50Novela z. o svobodném přístupu k informacím
51Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
56Novela z. o převodu vlastnického práva
61Novela z. - školský zákon
67N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění
71Novela z. - insolvenční zákon
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
76Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
79Novela z. - trestní zákoník
89Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
91Novela z. - zákoník práce
93Novela z. o dluhopisech
99Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
105Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
120Novela z. o důchodovém pojištění
130Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
132Novela z. o státní službě
137Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
140Novela z. o dani z přidané hodnoty
157Novela z. o vnitrozemské plavbě
168Novela z. o ochranných známkách
170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací


ISP (příhlásit)