Písemné přihlášky do rozpravy

59. schůze

Zákony - 2. čtení

 1. 8.

  Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/

 2. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/

 3. 20.St 28. 6., 2. bod ve 14.30 hodin

  Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 495/

 4. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/

 5. 38.

  Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/

Smlouvy - 2. čtení

 1. 56.Út 11. 7., 1. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/

 2. 63.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/

Smlouvy - 1. čtení

 1. 64.Út 11. 7., 3. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/

 2. 65.Út 11. 7., 2. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/

Zákony - 3. čtení

 1. 90.Pá 30. 6., 2. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/

Zprávy a další body

 1. 145.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 907/

 2. 146.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 /sněmovní tisk 914/

 3. 177.

  Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

 4. 178.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření správnosti, hospodárnosti a zákonnosti postupů osob, které jsou odpovědné za projekt, stavbu a stavební dohled při projektování a výstavbě pražského tunelového komplexu Blanka, a osob odpovědných za ochranu zájmů investora při realizaci tunelového komplexu Blanka.

 5. 183.

  Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie

 6. 186.

  Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem

 7. 187.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny k Ústavě a k mezinárodním smlouvám

 8. 189.

  Informace členky Evropské komise Věry Jourové o Bílé knize o budoucnosti Evropské unie

 9. 191.

  Informace předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službáchISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)