Písemné přihlášky do rozpravy
Seznam tisků

79Novela z. - trestní zákoník
113Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
131Novela z. o ochraně osobních údajů
138Vl.n.z. o zpracování osobních údajů
139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
144Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení
168Novela z. o ochranných známkách
173Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
190Novela z. o zvláštních řízeních soudních
201Novela z. - občanský zákoník
204Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
205Novela z. o evidenci tržeb
206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
207Novela z. o obchodních korporacích
227Víceletý finanční rámec EU na období 2021 – 2027

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)