Hospodářský výbor
Usnesení

č. 163k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - sněmovní tisk 573 (4. dubna 2012) 
č. 164k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 622 (4. dubna 2012) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. - sněmovní tisk 570 (4. dubna 2012) 
č. 166k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 621 (4. dubna 2012) 
č. 167k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (4. dubna 2012) 
č. 168ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (16. května 2012) 
č. 169ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (16. května 2012) 
č. 170ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 – kapitola 349 - Energetický regulační úřad (16. května 2012) 
č. 171ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (16. května 2012) 
č. 172ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (16. května 2012) 
č. 173k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (16. května 2012) 
č. 174ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (16. května 2012) 
č. 175k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 – sněmovní tisk 649 (16. května 2012) 
č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - sněmovní tisk 573 (16. května 2012) 
č. 177ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 - kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (17. května 2012) 
č. 178ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2011 – kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (17. května 2012) 
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 622 (17. května 2012) 
č. 180k výsledkům ČD Cargo, a. s., za rok 2011 a za I. čtvrtletí 2012 (16. května 2012) 
č. 181k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 - sněmovní tisk 667 (14. června 2012) 
č. 182k Informaci o přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015 (21. června 2012) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)