Hospodářský výbor
Usnesení

č. 143k návrhu poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 463 (11. ledna 2012) 
č. 144k programům podpory výzkumu a vývoje (11. ledna 2012) 
č. 145k franchisingu (11. ledna 2012) 
č. 146ke zvýšení počtu členů podvýboru pro energetiku (19. ledna 2012) 
č. 147k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 528 (19. ledna 2012) 
č. 148k problematice dalšího rozvoje jaderné energetiky (19. ledna 2012) 
č. 149k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 535 (29. února 2012) 
č. 150k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 524 (29. února 2012) 
č. 151k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 547 (29. února 2012) 
č. 152k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - sněmovní tisk 573 (29. února 2012) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,ve znění zákona č. 109/2009 Sb.– sněmovní tisk 570 (29. února 2012) 
č. 154ke zvýšení počtu členů podvýboru pro podnikatelské prostředí (29. února 2012) 
č. 155k přesunu zbytného majetku ČD, a.s. na SŽDC s.o. (29. února 2012) 
č. 156k resortu dopravy (29. února 2012) 
č. 157k návrhu transevropských sítí TEN-T (29. února 2012) 
č. 158k oblasti jaderného výzkumu a vývoje (29. února 2012) 
č. 159k SŽDC (29. února 2012) 
č. 160k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 535 (13. března 2012) 
č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 547 (13. března 2012) 
č. 162Zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 535 (13. března 2012) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)