Hospodářský výbor
Usnesení

č. 122k volbě předsedy podvýboru (25. října 2011) 
č. 123k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (15. listopadu 2011) 
č. 124k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (15. listopadu 2011) 
č. 125k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (15. listopadu 2011) 
č. 126k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 - sněmovní tisk 504 (15. listopadu 2011) 
č. 127k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (16. listopadu 2011) 
č. 128k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (16. listopadu 2011) 
č. 129k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (16. listopadu 2011) 
č. 130k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (16. listopadu 2011) 
č. 131k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší - sněmovní tisk 449 (16. listopadu 2011) 
č. 132k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (16. listopadu 2011) 
č. 133k návrhu poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 485 (16. listopadu 2011) 
č. 134k návrhu poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 463 (16. listopadu 2011) 
č. 135k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 tisk 504 (8. prosince 2011) 
č. 136k změně místopředsedy výboru (8. prosince 2011) 
č. 137k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 (8. prosince 2011) 
č. 139k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 535 (11. ledna 2012) 
č. 140k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 524 (11. ledna 2012) 
č. 141k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 518 (11. ledna 2012) 
č. 142k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 528 (11. ledna 2012) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)