Hospodářský výbor
Usnesení

č. 81ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (25. května 2011) 
č. 82ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (25. května 2011) 
č. 83ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (25. května 2011) 
č. 84ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 -kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (25. května 2011) 
č. 85ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (25. května 2011) 
č. 86ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 -kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (25. května 2011) 
č. 87ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 -kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (25. května 2011) 
č. 88ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2010 -kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (25. května 2011) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 253 (25. května 2011) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 305 (25. května 2011) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 271 (25. května 2011) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 327 (25. května 2011) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 291 (25. května 2011) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovnítisk 300 (25. května 2011) 
č. 95ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010 - sněmovní tisk 334 (25. května 2011) 
č. 96ke státním hmotným rezervám (25. května 2011) 
č. 97k podvýboru pro podnikatelské prostředí (25. května 2011) 
č. 98k uspořádání semináře (25. května 2011) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - sněmovní tisk 369 (15. června 2011) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 347 (15. června 2011) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)