Hospodářský výbor
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (10. listopadu 2010) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 136 (10. listopadu 2010) 
č. 43k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (11. listopadu 2010) 
č. 44k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (11. listopadu 2010) 
č. 45k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobého výhledu na roky 2012 a 2013 - sněmovní tisk 137 (10. listopadu 2010) 
č. 46k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 26 (11. listopadu 2010) 
č. 47k ekonomické diplomacii (11. listopadu 2010) 
č. 48ke snížení rozpočtu SFDI z důvodu neplnění příjmové strany rozpočtu a vázání prostředků z dotace ze státního rozpočtu v roce 2010 (11. listopadu 2010) 
č. 49k ustanovení podvýborů (11. listopadu 2010) 
č. 50k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobého výhledu na roky 2012 a 2013 tisk 137 (9. prosince 2010) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (9. prosince 2010) 
č. 52k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40//1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 184 (9. prosince 2010) 
č. 53k přijetí delegace předsedy Parlamentu Seychelské republiky (9. prosince 2010) 
č. 54k volbě předsedy podvýboru (9. prosince 2010) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 136 (19. ledna 2011) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 135 (19. ledna 2011) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 189 (19. ledna 2011) 
č. 58k dopravní koncepci (19. ledna 2011) 
č. 59k problémům majetkoprávního vypořádání (19. ledna 2011) 
č. 60k neúnosné situaci v oblasti podnikání realitních kanceláří (19. ledna 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)