Hospodářský výbor
Usnesení

č. 21k Informaci o podpořeném financování za rok 2009 (ČEB) - tisk 2 (9. září 2010) 
č. 22k ustanovení podvýborů (9. září 2010) 
č. 23k volbě předsedů podvýborů (9. září 2010) 
č. 24žádost Ministerstvu dopravy ČR o vyhodnocení dopadů úspor ve výstavbě dopravní infrastruktury České republiky v roce 2011 (9. září 2010) 
č. 25k rozšíření JETE a rekonstrukci JE Dukovany a k Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (9. září 2010) 
č. 26žádost o informace k opatřením v reakci na připojení nových zařízení fotovoltaických elektráren (9. září 2010) 
č. 27k zpracování informace o záměrech v oblasti skladování pohonných hmot (9. září 2010) 
č. 28Záznam k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie - sněmovní tisk 62 (6. října 2010) 
č. 29k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - sněmovní tisk 24 (6. října 2010) 
č. 30k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 26 (6. října 2010) 
č. 31k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 25 (6. října 2010) 
č. 32k podvýborům hospodářského výboru (6. října 2010) 
č. 33k cenovému rozhodnutí ERÚ (6. října 2010) 
č. 34k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 145 (2. listopadu 2010) 
č. 35k cenovému rozhodnutí ERÚ (2. listopadu 2010) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (10. listopadu 2010) 
č. 37k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (10. listopadu 2010) 
č. 38k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (10. listopadu 2010) 
č. 39k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (10. listopadu 2010) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (10. listopadu 2010) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)