Hospodářský výbor
Usnesení

č. 263ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ze 44.schůze) 
č. 264ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (ze 44.schůze) 
č. 265ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (ze 44.schůze) 
č. 266k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 914 (ze 44. Schůze) 
č. 267k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 676 (ze 44. schůze) 
č. 268ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (ze 44.schůze) 
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 941 (ze 44. schůze) 
č. 270k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů - sněmovní tisk 942 (ze 44. schůze) 
č. 271ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy (ze 44.schůze) 
č. 272k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 - sněmovní tisk 965 (ze 44. schůze) 
č. 273k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 985 (ze 44. schůze) 
č. 274k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 1001 (ze 44. schůze) 
č. 275k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ze 44.schůze) 
č. 276k čerpání prostředků SFDI na rok 2013 (ze 44.schůze) 
č. 277k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 - sněmovní tisk 965 (13. června 2013) 
č. 278k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony - sněmovní tisk 1121 (ze 45. schůze) 
č. 279k investičním akcím I/11 Ostrava prodloužená Rudná a I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 (ze 45. schůze) 

<<1011121314
ISP (příhlásit)