Hospodářský výbor
Usnesení

č. 183k příspěvkovým programům Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dle zákona č. 104/2000 Sb. § 2 písm. f), g) a h) a ke jmenovitým akcím zařazeným do rozpočtu SFDI na rok 2012 (21. června 2012) 
č. 184k rozpočtovému opatření Ředitelství silnic a dálnic České republiky (21. června 2012) 
č. 185k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 731 (6. září 2012) 
č. 186Zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 731 (6. září 2012) 
č. 187ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 - sněmovní tisk 703 (6. září 2012) 
č. 188k Informaci o podpořeném financování za rok 2011 - sněmovní tisk 696 (6. září 2012) 
č. 189k Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 - sněmovní tisk 697 (6. září 2012) 
č. 190k Informaci o možnosti využití Národního akčního plánu v souvislosti se snížením podpory OZE (6. září 2012) 
č. 191k převzetí záštity nad konferencí na téma „Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona" (6. září 2012) 
č. 192k zahraniční cestě (6. září 2012) 
č. 193k vládnímu návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - sněmovní tisk 772 (19. září 2012) 
č. 194k legislativní úpravě realitní činnosti (10. října 2012) 
č. 195k legislativní úpravě franchisingu (10. října 2012) 
č. 196ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 - sněmovní tisk 790 (10. října 2012) 
č. 197k Informaci o podpořeném financování za rok 2011 - sněmovní tisk 696 (10. října 2012) 
č. 198k Informaci o čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 (10. října 2012) 
č. 199k neodůvodněnému zpoplatnění karet satelitního příjmu CS link a SKY link (10. října 2012) 
č. 200k problematice železniční dopravy (16. října 2012) 
č. 201k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (14. listopadu 2012) 
č. 202k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 717 (14. listopadu 2012) 

<<67891011121314>>
ISP (příhlásit)