Zahraniční výbor
Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy podvýboru (7. prosince 2006) 
č. 2k volbě ověřovatele podvýboru (8. února 2007) 
č. 3k bodu Hlavní akce k prezentaci České republiky v zahraničí v roce 2007 (8. února 2007) 
č. 4k Návrhu usnesení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy z jednání dne 22. března 2007 k bodu "Prezentace činnosti Agentury CzechInvest" (5. dubna 2007) 
č. 5k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (14. listopadu 2007) 
č. 6k realizaci projektu týkajícího se vytvoření závazné grafické podoby státních symbolů (7. února 2008) 
č. 7k návrhu zahraničnímu výboru projednat problematiku vztahů České republiky - Libye (7. února 2008) ISP (příhlásit)