Zemědělský výbor
Usnesení

č. 17, k výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1997 (sněmovní tisk 6) (23. září 1998) 
č. 18, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 (sněmovní tisk 25) (7. října 1998) 
č. 19, k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998 (sněmovní tisk 46) (7. října 1998) 
č. 20, ke stavu českého zemědělství (7. října 1998) 
č. 21, k návrhu na zastoupení v Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství (SFTR) (7. října 1998) 
č. 22 (19. listopadu 1998 ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 (sněmovní tisk č. 22) Z) 
č. 24 (19. listopadu 1998) 
č. 26, ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 (sněmovní tisk č. 22) (19. listopadu 1998) 
č. 27, k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk č. 63) (9. prosince 1998) 
č. 28, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk 40/3), kapitola čís. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (9. prosince 1998) 
č. 29, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk 40/3), kapitola čís. 329 – Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (16. prosince 1998) 
č. 30, k části kapitoly vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 čís. 398 – VPS – Státní fond tržní regulace v zemědělství (10. prosince 1998) 
č. 31, k materiálu „Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)“ (sněmovní tisk 69) (16. prosince 1998) 
č. 33, k vyslání zástupce zemědělského výboru do mezirezortní řídící komise Programu obnovy venkova (10. prosince 1998) 
č. 34, k záměru zahraničních aktivit zemědělského výboru v 1. pololetí 1999 (16. prosince 1998) 
č. 35, k návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 31) (26. ledna 1999) 
č. 37, k volbě dalšího člena podvýboru zemědělského výboru (20. ledna 1999) 
č. 38, k návrhu poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 62) (11. března 1999) 
č. 39, k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Maďarska (24. února 1999) 
č. 40, k návrhu poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., (sněm. tisk č. 65) (3. března 1999) 

12345>>
ISP (příhlásit)