Zemědělský výbor
Zápisy z jednání

č. 25 
č. 26 
č. 28 
č. 29 
č. 30 
č. 31 
č. 31 
č. 35 
č. 35, 6/ V tomto bodě po předběžných konzultacích navrhl předseda výboru Ing. Palas složení delegace výboru na zahraniční cestu do Bulharska ve dnech 10.-13. října 2000 ve složení: posl. Palas, Grüner, Mandík, Nedvědová, náhradník posl. Grůza. S tímto návrhem byl v hlasování čís. 19 vysloven jednomyslný souhlas. (schůze výboru k této problematice. V hlasování čís. 18 byl s tímto návrhem vysloven jednomyslný souhlas. (Pozvánka na 36. schůzi ZeV - Příloha čís. 8) (Seznam poslanců hlasujících o usneseních - Příloha čís. 5)) 
č. 38 
č. 39 
č. 40 
č. 41 
č. 42 
č. 44 
č. 47 
č. 50 
č. 51 
č. 52 
č. 53 

123
ISP (příhlásit)