Zemědělský výbor
Usnesení

č. 186k čís. 185) (5. prosince 2001) 
č. 187k návrhu poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ (9. ledna 2002) 
č. 188k vládnímu návrhu zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 1169/ (28. února 2002) 
č. 189k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně zákona č. 369/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby) /sněmovní tisk 1104/ (28. února 2002) 
č. 190k vládnímu návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 1160) (20. února 2002) 
č. 191ke Zprávě o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000 (sněmovní tisk 799) (20. února 2002) 
č. 192ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2000 (sněmovní tisk 1015) (20. února 2002) 
č. 193k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Polska (20. února 2002) 
č. 194k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1212/ (27. února 2002) 
č. 195k návrhu poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ (3. dubna 2002) 
č. 196k "Řešení vyplácení přiznaných bonifikací návratných finančních výpomocí poskytovaných v letech 1991 - 1995 a Tvorbě opravné položky v souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2000 ke - zreálnění hodnoty majetku u zemědělských podniků, jež vznikaly privatizací státního zemědělského majetku". (27. února 2002) 
č. 197k návrhu poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/ (3. dubna 2002) 

<<56789
ISP (příhlásit)