Zemědělský výbor
Usnesení

č. 186, k čís. 185) (5. prosince 2001) 
č. 187, k návrhu poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ (9. ledna 2002) 
č. 188, k vládnímu návrhu zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 1169/ (28. února 2002) 
č. 189, k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně zákona č. 369/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby) /sněmovní tisk 1104/ (28. února 2002) 
č. 190, k vládnímu návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 1160) (20. února 2002) 
č. 191, ke Zprávě o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000 (sněmovní tisk 799) (20. února 2002) 
č. 192, ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2000 (sněmovní tisk 1015) (20. února 2002) 
č. 193, k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Polska (20. února 2002) 
č. 194, k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1212/ (27. února 2002) 
č. 195, k návrhu poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ (3. dubna 2002) 
č. 196, k "Řešení vyplácení přiznaných bonifikací návratných finančních výpomocí poskytovaných v letech 1991 - 1995 a Tvorbě opravné položky v souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2000 ke - zreálnění hodnoty majetku u zemědělských podniků, jež vznikaly privatizací státního zemědělského majetku". (27. února 2002) 
č. 197, k návrhu poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/ (3. dubna 2002) 

<<56789
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)