Zemědělský výbor
Usnesení

č. 106, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) (sněmovní tisk 588) (14. června 2000) 
č. 107, k vládnímu návrhu zákona o Správách povodí (sněm tisk 587) (15. června 2000) 
č. 108, ke kapitole čís. 329 - Ministerstvo zemědělství ČR a k části kapitoly čís. 398 - VPS - SFTR vl. návrhu státního závěrečního účtu ČR na rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000 (doprovodné usnesení k čís. 104 a 105)) 
č. 109, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 619) (13. září 2000) 
č. 110, k návrhu poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 577) (15. června 2000) 
č. 111, k vládnímu návrhu zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona čís. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona čís. 357/1999 Sb. (o ochraně práv k odrůdám) (sněmovní tisk 620) (13. září 2000) 
č. 112, k záměru vyslat delegaci zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Evropské unie - Bruselu (4. července 2000) 
č. 113, k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha (12. července 2000) 
č. 114, k návrhu poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 601) (13. září 2000) 
č. 115, k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1999 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 648) (7. září 2000) 
č. 116, k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Bulharska (13. září 2000) 
č. 117, k návrhům na složení orgánů Státního zemědělského intervenčního fondu dle zákona čís. 256/2000 Sb. (15. září 2000) 
č. 118, k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Bulharska (4. října 2000) 
č. 119, ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 684) (4. října 2000) 
č. 120, ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 684) (4. října 2000 (doprovodné usnesení k čís. 119)) 
č. 121, k části kapitoly VPS - Státní zemědělský intervenční fond vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) (8. listopadu 2000) 
č. 122, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) čís. 346 Český úřad zeměměřický a katastrální (8. listopadu 2000) 
č. 123, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) čís. 329 Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (16. listopadu 2000) 
č. 124, k části kapitoly VPS - Státní zemědělský intervenční fond vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) (8. listopadu 2000 (doprovodné usnesení k čís. 121)) 
č. 125, k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2001, poskytovaným podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 748/ (16. listopadu 2000) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)