Zemědělský výbor
Usnesení

č. 106k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) (sněmovní tisk 588) (14. června 2000) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona o Správách povodí (sněm tisk 587) (15. června 2000) 
č. 108ke kapitole čís. 329 - Ministerstvo zemědělství ČR a k části kapitoly čís. 398 - VPS - SFTR vl. návrhu státního závěrečního účtu ČR na rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000 (doprovodné usnesení k čís. 104 a 105)) 
č. 109k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 619) (13. září 2000) 
č. 110k návrhu poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 577) (15. června 2000) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona čís. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona čís. 357/1999 Sb. (o ochraně práv k odrůdám) (sněmovní tisk 620) (13. září 2000) 
č. 112k záměru vyslat delegaci zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Evropské unie - Bruselu (4. července 2000) 
č. 113k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha (12. července 2000) 
č. 114k návrhu poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 601) (13. září 2000) 
č. 115k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1999 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 648) (7. září 2000) 
č. 116k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Bulharska (13. září 2000) 
č. 117k návrhům na složení orgánů Státního zemědělského intervenčního fondu dle zákona čís. 256/2000 Sb. (15. září 2000) 
č. 118k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Bulharska (4. října 2000) 
č. 119ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 684) (4. října 2000) 
č. 120ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 1999 (sněmovní tisk 684) (4. října 2000 (doprovodné usnesení k čís. 119)) 
č. 121k části kapitoly VPS - Státní zemědělský intervenční fond vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) (8. listopadu 2000) 
č. 122ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) čís. 346 Český úřad zeměměřický a katastrální (8. listopadu 2000) 
č. 123ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) čís. 329 Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (16. listopadu 2000) 
č. 124k části kapitoly VPS - Státní zemědělský intervenční fond vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 (sněmovní tisk 731) (8. listopadu 2000 (doprovodné usnesení k čís. 121)) 
č. 125k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2001, poskytovaným podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 748/ (16. listopadu 2000) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)