Zemědělský výbor
Usnesení

č. 86, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů (tisk 499) (22. března 2000) 
č. 87, k Přehledu finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních (sněmovní tisk 514) (9. února 2000 (doprovodné usnesení k čís. 85)) 
č. 88, k vládnímu návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (sněmovní tisk 445) (9. února 2000 (doprovodné usnesení k čís. 81)) 
č. 89, k čís. 78) (10. února 2000) 
č. 90, k čís. 77) (10. února 2000) 
č. 91, k čís. 80) (10. února 2000) 
č. 92, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon čís. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon čís. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona čís. 110/1997 Sb. (sněmovní tisk 496) (15. března 2000) 
č. 93, k vládnímu návrhu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) (sněmovní tisk 500) (23. března 2000) 
č. 94, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech (tisk 481) (27. dubna 2000) 
č. 95, ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu posl. Mgr. Radko Martínka k zákonu o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (sněmovní tisk 440) (15. března 2000) 
č. 96, k vládnímu návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů (sněm. tisk 479) (22. března 2000) 
č. 97, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 546) (14. června 2000) 
č. 98, k vládnímu návrhu zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona čís. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 548) (4. května 2000) 
č. 99, k vládnímu návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) (tisk 547) (4. května 2000) 
č. 100, k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Německa (15. března 2000) 
č. 101, k problémům vyplývajícím ze současné platné právní úpravy použití státních pozemků na náhrady podle zák. č. 229/1991 Sb. a prodeje státní půdy podle zák. č. 95/1999 Sb. a k urychlenému dokončení restitučního procesu, vč. náhrad (23. března 2000) 
č. 102, k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2000 (sněmovní tisk 592) (4. května 2000) 
č. 103, ke kapitole závěrečného účtu ČR za rok 1999 - čís. 346, Český úřad zeměměřický a katastrální vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 
č. 104, ke kapitole závěrečného účtu ČR za rok 1999 čís. 329 - Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 
č. 105, k části kapitoly VPS čís. 398 - Státní fond tržní regulace v zemědělství vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)