Zemědělský výbor
Usnesení

č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů (tisk 499) (22. března 2000) 
č. 87k Přehledu finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních (sněmovní tisk 514) (9. února 2000 (doprovodné usnesení k čís. 85)) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (sněmovní tisk 445) (9. února 2000 (doprovodné usnesení k čís. 81)) 
č. 89k čís. 78) (10. února 2000) 
č. 90k čís. 77) (10. února 2000) 
č. 91k čís. 80) (10. února 2000) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon čís. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon čís. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona čís. 110/1997 Sb. (sněmovní tisk 496) (15. března 2000) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) (sněmovní tisk 500) (23. března 2000) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech (tisk 481) (27. dubna 2000) 
č. 95ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu posl. Mgr. Radko Martínka k zákonu o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (sněmovní tisk 440) (15. března 2000) 
č. 96k vládnímu návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů (sněm. tisk 479) (22. března 2000) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 546) (14. června 2000) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona čís. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 548) (4. května 2000) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) (tisk 547) (4. května 2000) 
č. 100k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Německa (15. března 2000) 
č. 101k problémům vyplývajícím ze současné platné právní úpravy použití státních pozemků na náhrady podle zák. č. 229/1991 Sb. a prodeje státní půdy podle zák. č. 95/1999 Sb. a k urychlenému dokončení restitučního procesu, vč. náhrad (23. března 2000) 
č. 102k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2000 (sněmovní tisk 592) (4. května 2000) 
č. 103ke kapitole závěrečného účtu ČR za rok 1999 - čís. 346, Český úřad zeměměřický a katastrální vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 
č. 104ke kapitole závěrečného účtu ČR za rok 1999 čís. 329 - Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 
č. 105k části kapitoly VPS čís. 398 - Státní fond tržní regulace v zemědělství vl. návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1999 (sněm. tisk 607) (3. května 2000) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)