Zemědělský výbor
Usnesení

č. 66, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk 367) (17. listopadu 1999) 
č. 67, k návrhu poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 249) (13. ledna 2000) 
č. 68, k návrhu poslanců Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 255) (13. ledna 2000) 
č. 69, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/ (sněmovní tisk 338) (12. ledna 2000) 
č. 70, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 97/1996 Sb., o ochraně chmele (sněmovní tisk 364) (13. ledna 2000) 
č. 71, k volbě místopředsedkyně podvýboru (18. listopadu 1999) 
č. 72, k volbě člena podvýboru (18. listopadu 1999) 
č. 73, k plánu zahraničních aktivit zemědělského výboru na rok 2000 (18. listopadu 1999) 
č. 74, k vládnímu návrhu zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 379) (12. ledna 2000) 
č. 75, k návrhu poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 280) (13. ledna 2000) 
č. 76, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/ (sněmovní tisk 338) (12. ledna 2000) 
č. 77, k materiálu „Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)“ (sněmovní tisk 503) (10. února 2000) 
č. 78, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněm. tisk 376/6), kapitola čís. 329 – Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (10. února 2000) 
č. 79, ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněmovní tisk 376/6), kapitola čís. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (3. února 2000) 
č. 80, k části kapitoly VPS - návrhu rozpočtu Státního fondu tržní regulace v zemědělství na rok 2000 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněm. tisk 376/6) (10. února 2000) 
č. 81, k vládnímu návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (sněmovní tisk 445) (9. února 2000) 
č. 82, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (sněmovní tisk 430) (9. února 2000) 
č. 83, k vládnímu návrhu na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 (sněmovní tisk 466) (9. února 2000) 
č. 84, k čís. 79) (3. února 2000) 
č. 85, k Přehledu finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních (sněmovní tisk 514) (9. února 2000) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)