Zemědělský výbor
Usnesení

č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk 367) (17. listopadu 1999) 
č. 67k návrhu poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 249) (13. ledna 2000) 
č. 68k návrhu poslanců Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 255) (13. ledna 2000) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/ (sněmovní tisk 338) (12. ledna 2000) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 97/1996 Sb., o ochraně chmele (sněmovní tisk 364) (13. ledna 2000) 
č. 71k volbě místopředsedkyně podvýboru (18. listopadu 1999) 
č. 72k volbě člena podvýboru (18. listopadu 1999) 
č. 73k plánu zahraničních aktivit zemědělského výboru na rok 2000 (18. listopadu 1999) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 379) (12. ledna 2000) 
č. 75k návrhu poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon čís. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 280) (13. ledna 2000) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/ (sněmovní tisk 338) (12. ledna 2000) 
č. 77k materiálu „Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)“ (sněmovní tisk 503) (10. února 2000) 
č. 78ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněm. tisk 376/6), kapitola čís. 329 – Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (10. února 2000) 
č. 79ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněmovní tisk 376/6), kapitola čís. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (3. února 2000) 
č. 80k části kapitoly VPS - návrhu rozpočtu Státního fondu tržní regulace v zemědělství na rok 2000 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000 (sněm. tisk 376/6) (10. února 2000) 
č. 81k vládnímu návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (sněmovní tisk 445) (9. února 2000) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (sněmovní tisk 430) (9. února 2000) 
č. 83k vládnímu návrhu na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 (sněmovní tisk 466) (9. února 2000) 
č. 84k čís. 79) (3. února 2000) 
č. 85k Přehledu finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních (sněmovní tisk 514) (9. února 2000) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)