Zemědělský výbor
Usnesení

č. 41, k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 39) (11. března 1999) 
č. 42, k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Řecka (11. března 1999) 
č. 43, k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 77) (28. dubna 1999) 
č. 44, k záměru zahraničních aktivit zemědělského výboru v 2. pololetí 1999 (14. dubna 1999) 
č. 45, k záměru uspořádat seminář k programu SAPARD (14. dubna 1999) 
č. 46, k vl. návrhu zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/ (sněm. tisk 88) (5. května 1999) 
č. 47, k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Nizozemského království (5. května 1999) 
č. 53, k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 39) (16. června 1999) 
č. 54, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon čís. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 192) (15. září 1999) 
č. 55, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 207) (29. září 1999) 
č. 56, k Výroční zprávě Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1998 (sněmovní tisk 305) (16. září 1999) 
č. 57, k vyslání delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Itálie (15. září 1999) 
č. 58, k vyslání delegace zemědělského výbor Poslanecké sněmovny do Dánska (15. září 1999) 
č. 59, k Informaci o finančním zajištění obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 (sněmovní tisk 277) (22. září 1999) 
č. 60, ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 (sněmovní tisk 312) (22. září 1999) 
č. 61, k Návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1999 (sněmovní tisk 326) (5. října 1999) 
č. 62, k usnesení čís. 60) (22. září 1999) 
č. 63, ke Změně použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb. o zemědělství pro rok 1999 (sněmovní tisk 362) (5. října 1999) 
č. 64, k vyslání delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Itálie (29. září 1999) 
č. 65, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 371) (17. listopadu 1999) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)