Zemědělský výbor
Usnesení

č. 41k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 39) (11. března 1999) 
č. 42k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Řecka (11. března 1999) 
č. 43k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 77) (28. dubna 1999) 
č. 44k záměru zahraničních aktivit zemědělského výboru v 2. pololetí 1999 (14. dubna 1999) 
č. 45k záměru uspořádat seminář k programu SAPARD (14. dubna 1999) 
č. 46k vl. návrhu zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární zákon/ (sněm. tisk 88) (5. května 1999) 
č. 47k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Nizozemského království (5. května 1999) 
č. 53k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 39) (16. června 1999) 
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon čís. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 192) (15. září 1999) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 207) (29. září 1999) 
č. 56k Výroční zprávě Pozemkového fondu ČR za rok 1998 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1998 (sněmovní tisk 305) (16. září 1999) 
č. 57k vyslání delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Itálie (15. září 1999) 
č. 58k vyslání delegace zemědělského výbor Poslanecké sněmovny do Dánska (15. září 1999) 
č. 59k Informaci o finančním zajištění obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 (sněmovní tisk 277) (22. září 1999) 
č. 60ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1998 (sněmovní tisk 312) (22. září 1999) 
č. 61k Návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1999 (sněmovní tisk 326) (5. října 1999) 
č. 62k usnesení čís. 60) (22. září 1999) 
č. 63ke Změně použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona čís. 252/1997 Sb. o zemědělství pro rok 1999 (sněmovní tisk 362) (5. října 1999) 
č. 64k vyslání delegace zemědělského výboru Poslanecké sněmovny do Itálie (29. září 1999) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 371) (17. listopadu 1999) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)