Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 1, k volbě ověřovatelů výboru (23. července 1998) 
č. 2, k volbě volební komise výboru (23. července 1998) 
č. 3, k volbě předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 4, k volbě místopředsedů výboru (23. července 1998) 
č. 5, k ustanovení podvýborů (23. července 1998) 
č. 6, k pozastaveným výkonům usnesení zastupitelstev měst Děčín, Uherské Hradiště, Třeboň, Rudolfov (23. července 1998) 
č. 7, k povodním ve Východních Čechách (24. července 1998) 
č. 8, státní závěrečný účet za rok 1997, kapitola 348, Český báňský úřad (23. září 1998) 
č. 9, státní závěrečný účet za rok 1997, kapitola 317, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (23. září 1998) 
č. 10, služební cesta poslance Jana Bláhy do zahraničí (23. září 1998) 
č. 11, státní závěrečný účet za rok 1997, kapitola 315, Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR (23. září 1998) 
č. 12, státní závěrečný účet za rok 1997, kapitola 314, Ministerstvo vnitra ČR (24. září 1998) 
č. 13, státní závěrečný účet za rok 1997, kapitola místních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR (24. září 1998) 
č. 14, rušení usnesení č. 10 – posl. Bláha (24. září 1998) 
č. 15, k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice (24. září 1998) 
č. 16, k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně (24. září 1998) 
č. 17, volba předsedů podvýborů a schválení členů podvýborů (23. září 1998) 
č. 18, k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni (24. září 1998) 
č. 19, ktritéria příspěvku na výkon státní správy na rok 1999 (23. září 1998) 
č. 20, k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti (24. září 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)