Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 61, rušení usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice, okr. Most (14. dubna 1999) 
č. 62, jmenování poslanců do regionálních řídících monitorovacích výborů (14. dubna 1999) 
č. 63, novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech (15. dubna 1999) 
č. 64, výjezdní zasedání podvýboru pro suroviny (15. dubna 1999) 
č. 65, k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 77) (21. dubna 1999) 
č. 66, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152 – druhé čtení/ (10. června 1999) 
č. 67, návrh koncepce reformy veřejné správy v ČR (28. dubna 1999) 
č. 68, návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 100/ (28. dubna 1999) 
č. 69, k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998, /sněmovní tisk 126/ (28. dubna 1999) 
č. 70, screening životního prostředí České republiky (28. dubna 1999) 
č. 71, upřesnění zahraničních cest poslanců na základě záměru schváleného organizačním výborem (28. dubna 1999) 
č. 72, přijetí delegace partnerského výboru Rakouského Parlamentu (13. května 1999) 
č. 73, k návrhu reformy veřejné správy (sněmovní tisk 196) (13. května 1999) 
č. 74, Petice občanů obce Tvarožná, okr. Brno – venkov (13. května 1999) 
č. 75, účast poslance Libora Ambrozka na konferenci Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva (13. května 1999) 
č. 76, Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 Kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR (10. června 1999) 
č. 77, Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 Kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR (10. června 1999) 
č. 78, Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (10. června 1999) 
č. 79, Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra ČR (10. června 1999) 
č. 80, Státní závěrečný účet ústředních orgánů ČR za rok 1998 kapitola č. 348 Český báňský úřad (10. června 1999) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)