Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 41, k návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů , sněmovní tisk 31. (20. ledna 1999) 
č. 42, k pracovnímu materiálu MV ČR – Koncepce rozvoje veřejné správy ČR (20. ledna 1999) 
č. 43, Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami, sněmovní tisk 87 (21. ledna 1999) 
č. 44, Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami, sněmovní tisk 87 (21. ledna 1999) 
č. 45, rezignace poslance Vávlava Franka na členství v podvýboru (20. ledna 1999) 
č. 46, studijní cesta poslanců (24. února 1999) 
č. 47, dostavba dálnice D8 (24. února 1999) 
č. 48, rozvoj Severomoravského regionu (3. března 1999) 
č. 49, poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., sněmovní tisk 65 (10. března 1999 k návrhu poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání) 
č. 50, k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony sněmovní tisk 82 (10. března 1999) 
č. 51, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 90 (10. března 1999) 
č. 52, ke koncepci reformy veřejné správy (10. března 1999) 
č. 53, k zahraniční cestě poslanců podvýboru pro bytovou politiku (11. března 1999) 
č. 54, k vládnímu návrhu zákona o sčítání lidu sněmovní tisk 108 (11. března 1999) 
č. 55, aktualizovaný rozpočet Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1999 (11. března 1999) 
č. 56, věcný záměr zákona o vodách (11. března 1999) 
č. 57, k petici č. 117/1998 – nesouhlas s návrhem územního plánu města Prahy (11. března 1999) 
č. 58, ke zprávě vlády ČR o životním prostředí v České republice v roce 1997 sněmovní tisk 128 (24. března 1999) 
č. 59, záměry zahraničních cest poslanců výboru (24. března 1999) 
č. 60, záměry zahraničních cest poslanců výboru ve 2. pololetí roku 1999 (24. března 1999) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)