Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 21, návrh na zrušení opatření vydaného obecním zastupitelstvem obce Domašov nad Bystřicí (24. září 1998) 
č. 22, návrh členů Rady Státního fondu životního prostředí ČR (24. září 1998) 
č. 23, k pozastavenému výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Blatné (24. září 1998) 
č. 24, Jmenování obcí městem (30. září 1998) 
č. 25, Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/ (30. září 1998) 
č. 26, k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 (30. září 1998) 
č. 27, k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů /zákon o svobodě informací/ /sněmovní tisk 16/ (12. listopadu 1998) 
č. 28, k výjezdu poslance Libora Ambrozka (12. listopadu 1998) 
č. 29, k uspořádání semináře (12. listopadu 1998) 
č. 30, k petici č.j. 95/98 výstavba přehrady v katastru obce Nové Heřmínovy (9. prosince 1998) 
č. 31, k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola Český báňský úřad (9. prosince 1998) 
č. 32, k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č.317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (9. prosince 1998) 
č. 33, k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola – Územní rozpočty (9. prosince 1998) 
č. 34, k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č. 314 – Ministerstvo vnitra ČR (10. prosince 1998) 
č. 35, k návrhu státního rozpočtu na rok 1999 rozpočtová kapitola č. 315 – Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (10. prosince 1998) 
č. 36, k deregulaci nájmů za bydlení (10. prosince 1998) 
č. 37, k činnosti České centrály cestovního ruchu (10. prosince 1998) 
č. 38, k dopravní obslužnosti obcí (9. prosince 1998) 
č. 39, ke členství poslanců v Národním koordinačním centru regionálního rozvoje (10. prosince 1998) 
č. 40, k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací), sněmovní tisk 16 (20. ledna 1999) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)