Výbor pro obranu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5ke zřízení podvýborů (4. října 2006) 
č. 6k závěrečnému účtu Státního rozpočtu ČR za rok 2005 - kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR (4. října 2006) 
č. 7k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 8/ (4. října 2006) 
č. 8k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 /sněmovní tisk 9/ (4. října 2006) 
č. 9k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2006 /sněmovní tisk 21/ (4. října 2006) 
č. 10k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/ (4. října 2006) 
č. 11k zařazení bodu „ Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru“ na jednací den VO (4. října 2006) 
č. 12k ustanovení zpravodajů (4. října 2006) 
č. 13k závěrečnému účtu kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad za rok 2005 (5. října 2006) 
č. 14k rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Rize /sněmovní tisk 69/ (26. října 2006) 
č. 15k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad (9. listopadu 2006) 
č. 16k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola 307 Ministerstvo obrany (9. listopadu 2006) 
č. 17k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/ (28. listopadu 2006) 
č. 18k projednání návrhu vlády ČR na jmenování nového náčelníka Generálního štábu AČR (28. listopadu 2006) 
č. 19k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 109/ (10. ledna 2007) 
č. 20k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006 /sněmovní tisk 112/ (10. ledna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)