Hospodářský výbor
Usnesení

č. 81ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (16. května 2007) 
č. 82ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 – kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (16. května 2007) 
č. 83k návrhu poslanců B. Šťastného, O. Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. – tisk 142 (16. května 2007) 
č. 84ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 – kapitola 349 - Energetický regulační úřad (16. května 2007) 
č. 85ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (16. května 2007) 
č. 86ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (16. května 2007) 
č. 87ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (16. května 2007) 
č. 88ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 - kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (16. května 2007) 
č. 89ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2006 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (16. května 2007) 
č. 90k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006 tisk 209 (16. května 2007) 
č. 91pověřuje předsedu podvýboru pro energetiku zajištěním projednání podnětu ve věci regulace nárůstu cen elektrické energie a plynu (16. května 2007) 
č. 92schvaluje přijetí delegace poslanců NR SR (16. května 2007) 
č. 93k Informaci o podpořeném financování za rok 2006 (ČEB) - tisk 197 (5. června 2007) 
č. 94k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2006 (EGAP) - tisk 215 (5. června 2007) 
č. 95k návrhu poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – tisk 174 (6. června 2007) 
č. 96k zahraniční cestě (6. června 2007) 
č. 97Záznam k vládnímu návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – tisk 222 (12. června 2007) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů tisk 213 (20. června 2007) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tisk 219 (20. června 2007) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tisk 225 (20. června 2007) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)