Hospodářský výbor
Usnesení

č. 41Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení k střednědobému výhledu Státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 (9. listopadu 2006) 
č. 42doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby v připravovaném Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a provádí některá ustanovení Zákoníku práce, zapracovala věcné připomínky (9. listopadu 2006) 
č. 43podporuje kroky Vlády ČR a Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí ve věci získání sídla centra řízení systému Galileo do České republiky (9. listopadu 2006) 
č. 44k zahraniční cestě (9. listopadu 2006) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (7. prosince 2006) 
č. 46k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou - tisk 60 (7. prosince 2006) 
č. 47k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - tisk 62 (7. prosince 2006) 
č. 48k informaci o postupu výstavby mýtného systému (7. prosince 2006) 
č. 49ke změně specifických ukazatelů rozpočtu v kapitole SÚJB v roce 2006 (7. prosince 2006) 
č. 50k ustanovení podvýborů (7. prosince 2006) 
č. 51k podvýborům hospodářského výboru (7. prosince 2006) 
č. 52Záznam k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (30. ledna 2007) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o o ochraně hospodářské soutěže) ve znění pozdějších předpisů - tisk 118 (30. ledna 2007) 
č. 54k volbě předsedů podvýborů (7. února 2007) 
č. 55k návrhu poslance M. Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) - tisk 111 (14. února 2007) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků – tisk 120 (14. února 2007) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122 (14. února 2007) 
č. 58k Národním programům podpory malého a středního podnikání na rok 2007 - tisk 121 (14. února 2006) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů - tisk 119 (14. února 2007) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - tisk 125 (14. února 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)