Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1 
č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 5k termínu a pořadu následujících schůzí výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 6k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech /kód dokumentu 11818/06, KOM(2006) 399 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 7k Pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví /kód dokumentu 8866/06, KOM(2006) 168 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 8k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek /kód dokumentu 9138/06, KOM(2006) 195 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 9k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa z toho: odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v tom: spolufinancování dobíhajících programů předvstupní pomoci společné programy EU a ČR ze státního rozpočtu a strukturálních fondů (27. září 2006) 
č. 10k nominaci zástupců výboru pro evropské záležitosti do Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA) (27. září 2006) 
č. 11k ustavení podvýborů (27. září 2006) 
č. 12k plánu zahraničních styků VEZ na I. pololetí roku 2007 (27. září 2006) 
č. 13k cestě delegace VEZ na XXXVI. COSAC do Finska (27. září 2006) 
č. 14k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (27. září 2006) 
č. 15k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 15. května – 31. srpna 2006 (27. září 2006) 
č. 16k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006 (27. září 2006) 
č. 17k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (27. září 2006) 
č. 18k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006 /doprojednání/ (4. října 2006) 
č. 19k rozdělení gescí podle formací Rady EU mezi členy VEZ (4. října 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)