Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 421k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení - doprovodné usnesení (19. prosince 2018) 
č. 422ke střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 /sněmovní tisk 288/ (19. prosince 2018) 
č. 423k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení (21. prosince 2018) 
č. 424k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení (21. prosince 2018) 
č. 425k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení (21. prosince 2018) 
č. 426k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobému výhledu na roky 2020 - 2021 /sněmovní tisk 289/ (21. prosince 2018) 
č. 427k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobému výhledu na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/ (21. prosince 2018) 
č. 428k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobému výhledu na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/ - doprovodné usnesení (21. prosince 2018) 
č. 429k dotačním programům zemědělství pro rok 2019 poskytovaným podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 334/ (21. prosince 2018) 
č. 430k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019 /sněmovní tisk 335/ (21. prosince 2018) 
č. 431k návrhu na určení ověřovatelů 26. schůze Poslanecké sněmovny (22. ledna 2019) 
č. 432k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/7/ - zamítnutému Senátem (22. ledna 2019) 
č. 433k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/8/ - vrácenému Senátem (22. ledna 2019) 
č. 434k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - třetí čtení (23. ledna 2019) 
č. 435k návrhu poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení (23. ledna 2019) 
č. 436k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2019) 
č. 437k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 - doprovodné usnesení (23. ledna 2019) 
č. 438k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení (23. ledna 2019) 
č. 439k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/5/ - vrácenému Senátem (23. ledna 2019) 
č. 440k návrhu zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní /sněmovní tisk 137/5/ - vrácenému Senátem podle § 97 odst. 6 a 7 (tzv. člunek) (23. ledna 2019) 

<<181920212223242526>>
ISP (příhlásit)