Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 301k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - doprovodné usnesení (29. června 2018) 
č. 302k účasti guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka ne 16. schůzi Poslanecké sněmovny (10. července 2018) 
č. 303k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2017 /sněmovní tisk 133/ (10. července 2018) 
č. 304k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (10. července 2018) 
č. 305k informaci ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice (10. července 2018) 
č. 306k návrhu na určení ověřovatelů 17. schůze Poslanecké sněmovny (11. července 2018) 
č. 307k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (12. července 2018) 
č. 308k návrhu na určení ověřovatelů 18. schůze Poslanecké sněmovny (22. srpna 2018) 
č. 309k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/6/ - vrácenému Senátem (22. srpna 2018) 
č. 310k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení (22. srpna 2018) 
č. 311k uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 (22. srpna 2018) 
č. 312k návrhu na určení ověřovatelů 19. schůze Poslanecké sněmovny (11. září 2018) 
č. 313k návrhu na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (11. září 2018) 
č. 314k návrhu poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - prvé čtenípodle § 90 odst. 2 (11. září 2018) 
č. 315k návrhu poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. září 2018) 
č. 316k návrhu poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. září 2018) 
č. 317k návrhu poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. září 2018) 
č. 318k návrhu poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. září 2018) 
č. 319k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení (11. září 2018) 
č. 320k návrhu poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení (12. září 2018) 

<<121314151617181920>>
ISP (příhlásit)