Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 121k návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999 /sněmovní tisk 64/ (2. prosince 1998) 
č. 122k Výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 67/ (2. prosince 1998) 
č. 123k návrhu na určení ověřovatelů 8. schůze Poslanecké sněmovny (12. ledna 1999) 
č. 124k podpůrným programům zemědělství poskytovaným podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 69/ (12. ledna 1999) 
č. 125k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s. (13. ledna 1999) 
č. 126k návrhu poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu České republiky /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení (13. ledna 1999) 
č. 127k návrhu poslanců Dalibora Matulky a Taťány Jirousové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 2/1998 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení (13. ledna 1999) 
č. 128k návrhu poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení (13. ledna 1999) 
č. 129k návrhu poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení (13. ledna 1999) 
č. 130k návrhu poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení (13. ledna 1999) 
č. 131k odpovědím členů vlády na písemné interpelace poslance (14. ledna 1998) 
č. 132k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení (14. ledna 1999) 
č. 133k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení (14. ledna 1999) 
č. 134k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení (14. ledna 1999) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení (14. ledna 1999) 
č. 136k návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s. (15. ledna 1999) 
č. 137k návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s. (15. ledna 1999) 
č. 138k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - třetí čtení (15. ledna 1999) 
č. 139k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny (2. února 1999) 
č. 140k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení (2. února 1999) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)