Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 101k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení (25. listopadu 1998) 
č. 102ke způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky za rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (26. listopadu 1998) 
č. 103k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení (26. listopadu 1998) 
č. 104k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení (26. listopadu 1998) 
č. 105k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení (26. listopadu 1998) 
č. 106k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení (26. listopadu 1998) 
č. 107ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1998 /sněmovní tisk 55/ (26. listopadu 1998) 
č. 108k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení (26. listopadu 1998) 
č. 109k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení (1. prosince 1998) 
č. 110k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení (1. prosince 1998) 
č. 111k senátnímu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení (1. prosince 1998) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení (1. prosince 1998) 
č. 113k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (1. prosince 1998) 
č. 114k návrhu na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (2. prosince 1998) 
č. 115k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné (2. prosince 1998) 
č. 116k návrhu na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky (2. prosince 1998) 
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení (2. prosince 1998) 
č. 118ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/ (2. prosince 1998) 
č. 119k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998 /sněmovní tisk 57/ (2. prosince 1998) 
č. 120k Informaci o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998 /sněmovní tisk 58/ (2. prosince 1998) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)