Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 2281k návrhům Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (3. května 2002) 
č. 2282k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu a statutární město Ostravu v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004 /sněmovní tisk 1303/ (3. května 2002) 
č. 2283k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002 /sněmovní tisk 1260/ (3. května 2002) 
č. 2284k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001 /sněmovní tisk 1287/ (3. května 2002) 
č. 2285ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 /sněmovní tisk 1272/ (3. května 2002) 
č. 2286k návrhu na odměny členům mediálních rad (3. května 2002) 
č. 2287k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001 /sněmovní tisk 1283/ (3. května 2002) 
č. 2288k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zprávě o činnosti Fondu /sněmovní tisk 1293/ (3. května 2002) 
č. 2289k postavení delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy (3. května 2002) 
č. 2290ke Zprávám o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací ve 3. volebním období (3. května 2002) 
č. 2291k Souhrnné zprávě veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 /sněmovní tisk 1288/ (3. května 2002) 
č. 2292k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2001 (3. května 2002) 
č. 2293k návrhu poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - třetí čtení (3. května 2002) 
č. 2294k návrhu poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - třetí čtení (3. května 2002) 
č. 2295k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení (3. května 2002) 
č. 2296k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - třetí čtení (3. května 2002) 
č. 2297k návrhu poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1171/ - třetí čtení (3. května 2002) 
č. 2298k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ - třetí čtení (3. května 2002) 
č. 2299ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2001 a doplnění těchto zpráv za léta předcházející (3. května 2002) 
č. 2300k návrhu na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky (7. května 2002) 

<<111112113114115116117>>
ISP (příhlásit)