Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 2241k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (25. dubna 2002) 
č. 2242k návrhu poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - druhé čtení (25. dubna 2002) 
č. 2243k návrhu poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2244k návrhu poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1266/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002) 
č. 2245k návrhu poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1252/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002) 
č. 2246k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1306/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002) 
č. 2247k návrhu poslanců Pavla Dostála, Petra Plevy a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002) 
č. 2248k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/200 Sb. /sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. dubna 2002) 
č. 2249k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy /sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2250k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích /sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2251k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2252k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. června 2001 v Rabatu /sněmovní tisk 1198/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2253k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1199/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2254k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 15. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1216/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2255k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002 /sněmovní tisk 1244/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2256k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni /sněmovní tisk 1245/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2257k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2258k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002) /sněmovní tisk 1275/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2259k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 
č. 2260k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1208/ - druhé čtení (26. dubna 2002) 

<<109110111112113114115116117>>
ISP (příhlásit)