Usnesení

č. 1Volba místopředsedy komise (1. února 2018) 
č. 2Stanovení počtu ověřovatelů a jejich volba (1. února 2018) 
č. 3Různé (1. února 2018) 
č. 4ke zprávě předané prezidentu republiky v kauze Novičok (10. května 2018) 
č. 5Informace o armádní zakázce na pořízení radarů (12. července 2018) 
č. 6Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2017 (TAJNÉ) (1. listopadu 2018) 
č. 7Podklady na základě § 22 odst. 3 písm. b), c) zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství (DŮVĚRNÉ) (1. listopadu 2018) 
č. 8k oprávnění sněmovních kontrolních orgánů kontrolovat bezpečnostní svazky fyzických osob a podnikatelů a související spisy zpravodajských služeb; (9. ledna 2019) 
č. 9Statistika o použití zpravodajských prostředků Vojenským zpravodajstvím za roky 2008 – 2017 (VYHRAZENÉ) (9. ledna 2019) 
č. 10Návrh novely zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (20. března 2019) 
č. 11Nemovitá infrastruktura VZ (3. dubna 2019) 
č. 12Návrh novely zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (11. července 2019) 
č. 13Různé (bezpečnostní prověrky poslanců a přístup poslanců k utajovaným informacím – výpis PI KPS ze srovnávacích studií podle právního stavu členských států EU, aj.) (11. července 2019) 
č. 14k č. j. T15/2019-SKVZ). (24. října 2019) 
č. 15k čj.: D19/2019-SKVZ). (24. října 2019) ISP (příhlásit)