Usnesení

č. 1 - 5k pořadu 1. schůze, k stanovení počtu místopředsedů, k volbě ověřovatelů, k volbě ověřovatele 1. schůze, k svolání 2. schůze (25. ledna 2018) 
č. 6 - 8k programu 2. schůze, k schválení ověřovatelů schůze a k možnosti hostů vystupovat v rozpravě (14. února 2018) 
č. 9k schválení pořadu 3. schůze (22. března 2018) 
č. 10k programu jednání komise (12. dubna 2018) 
č. 11k volbě místopředsedů komise (12. dubna 2018) 
č. 12k podnětu předsedy Ústavního soudu P. Rychetského (12. dubna 2018) 
č. 13k programu jednání komise (10. července 2018) 
č. 14Celostátní referendum - pracovní návrh k 10.7.2018 (10. července 2018) 
č. 15Celostátní referendum - pracovní návrh k 10.7.2018 (10. července 2018) 
č. 16k programu jednání komise (31. října 2018) 
č. 17celostátní referendum (6. prosince 2018) 
č. 18celostátní referendum (6. prosince 2018) 
č. 19k bodu celostátní referendum (19. prosince 2018) 
č. 20k návrhu ústavního zákona rozšiřujícího působnost NKÚ (tisk 229) (12. června 2019) 
č. 21k návrhu ústavního zákona zavádějícího klouzavý mandát (tisk 390) (4. září 2019) 
č. 22k pozměňovacímu návrhu poslankyně Kateřiny Valachové k návrhu ústavního zákona rozšiřující působnost NKÚ (tisk 229) (30. října 2019) ISP (příhlásit)