Semináře

Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe (13. března 2018) 
Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení (24. dubna 2018) 
Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě (10. května 2018) 
Pitná voda je – a bude? (22. června 2018) 
Kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům (19. června 2018) 
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi (20. června 2018) 
Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace (9. října 2018) 
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173) (10. října 2018) 
Trendy v nakládání s odpady (3. prosince 2018) 
Problematika výskytu vlků v ČR (5. února 2019) 
Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj (19. února 2019) 
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe (19. března 2019) 
Stop sečení srnčat (2. dubna 2019) 
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami  (tisk 483) (11. června 2019) 
Odpady a oběhové hospodářství (1. října 2019) 
Finance tváří v tvář změně klimatu (17. září 2019) ISP (příhlásit)