Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 1, Volba ověřovatelů výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 2, Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 3, Volba předsedy výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 4, Volba místopředsedů výboru pro životní prostředí (5. prosince 2013) 
č. 5, Návrh Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 348 - Český báňský úřad (11. prosince 2013) 
č. 6, Návrh Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí (11. prosince 2013) 
č. 7, Návrh Státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 8, Návrh Státního rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 9, Prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách (11. prosince 2013) 
č. 10, Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 (tisk 17) (15. ledna 2014) 
č. 11, Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 (tisk 17) (15. ledna 2014) 
č. 12, Volba místopředsedy výboru pro životní prostředí (15. ledna 2014) 
č. 13, Nominace náhradníka do Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (15. ledna 2014) 
č. 14, Záměry zahraničních cestvýboru pro životní prostředí na rok 2014 (15. ledna 2014) 
č. 15, Problematika laguny Ostrava (15. ledna 2014) 
č. 16, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (tisk 53) (6. února 2014) 
č. 17, Plán přijetí zahraničních delegací v roce 2014 (6. února 2014) 
č. 18, Zřízení podvýborů (20. února 2014) 
č. 19, Volba předsedů podvýborů (20. února 2014) 
č. 20, Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí a Řídícího výboru Operačního programu životního prostředí (20. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)