Petiční výbor
Usnesení

č. 183ke schválení programu 39. schůze (2. května 2017) 
č. 184k SZÚ za rok 2016 - kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů (2. května 2017) 
č. 185k SZÚ za rok 2016 - kapitola 304 Úřad vlády ČR (2. května 2017) 
č. 186k SZÚ za rok 2016 - kapitola 309 Kancelář VOP (2. května 2017) 
č. 187k projednání Souhrnné zprávy o činnosti VOP za rok 2016 (tisk č. 1083) (2. května 2017) 
č. 188k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (tisk č. 688) (2. května 2017) 
č. 189ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 (2. května 2017) 
č. 190k návrhu termínu a programu příští schůze (2. května 2017) 
č. 191k návrhu termínu a programu příští schůze (2. května 2017) 
č. 192ke schválení programu 41. schůze (11. července 2017) 
č. 193k „Informaci o činnosti VOP za první čtvrtletí roku 2017" (11. července 2017) 
č. 194k návrhu termínu a programu příští schůze (11. července 2017) 
č. 195k projednání „Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)" (petice č. 4/P/2017) (11. července 2017) 
č. 196ke schválení programu 42. schůze (5. září 2017) 
č. 197k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (tisk č. 688) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (5. září 2017) 
č. 198k nově podaným peticím (5. září 2017) 
č. 199ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (5. září 2017) 

<<678910
ISP (příhlásit)