Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 62zrušeno (8. srpna 2013)
č. 61 (28. až 30. května 2013)

Zápisy z jednání

č. 61 (28. až 30. května 2013)
č. 58 (10. dubna 2013)

Usnesení

č. 208
č. 207
č. 206
č. 205
č. 204

Semináře

Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize?Ústavní zvyklosti vs. politická realita (15. července 2013)
Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize?Ústavní zvyklosti vs. politická realita (15. července 2013)
Dopady finanční krize na fungování justice v České republicezrušeno (21. května 2013)
"Kvóty jako nástroj pozitivní akce" (22. května 2013)
Územní samospráva a jednotná úprava povinného zveřejňování informací (17. dubna 2013)

Slyšení

Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích aneb změnit, odložit či ponechat? (27. května 2013)

Podklady pro jednání

Analýza odhadovaných dopadů na zavedení povinného registru smluvinformace ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Mgr. Jana Farského ke sněmovnímu tisku č. 740 (18. července 2013)ISP (příhlásit)