Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 45 (12. srpna 2013)
č. 44 (22. a 23. května 2013)

Zápisy z jednání

č. 45 (12. srpna 2013)
č. 44 (22. a 23. května 2013)

Usnesení

č. 276k čerpání prostředků SFDI na rok 2013 (ze 44.schůze)
č. 275k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ze 44.schůze)
č. 274k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 1001 (ze 44. schůze)
č. 273k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 985 (ze 44. schůze)
č. 272k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 - sněmovní tisk 965 (ze 44. schůze)

Semináře

Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití (30. května 2013)
Materiálové využití recyklátů z pneumatik a pryže v silničním stavitelství (5. března 2013)
Gumový recyklát - surovina pro zajímavé aplikace (29. března 2012)
Slavnostní ocenění nejlepších leteckých sportovců (2. března 2012)
Rozvoj vzdělávání v oblasti letectví (23. listopadu 2011)ISP (příhlásit)