Zahraniční výbor
Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (26. dubna 2007)
č. 1 (7. prosince 2006)

Zápisy z jednání

č. 9 (16. října 2008)
č. 6 (14. listopadu 2007)

Usnesení

č. 5k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (14. listopadu 2007)
č. 2k volbě ověřovatele podvýboru (8. února 2007)
č. 3k bodu Hlavní akce k prezentaci České republiky v zahraničí v roce 2007 (8. února 2007)
č. 1k volbě místopředsedy podvýboru (7. prosince 2006)
č. 4k Návrhu usnesení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy z jednání dne 22. března 2007 k bodu "Prezentace činnosti Agentury CzechInvest" (5. dubna 2007)ISP (příhlásit)